Om Maxington som bolag

Maxington grundades 2015 ur ett tidigare bolag och har sedan dess erbjudit en rad olika produkter och tjänster mestadels i Hallandsområdet.

Uthyrning av diverse specialfordon främst kring fritidsliv och idrott är den mest utalade idén även om det också finns både personaluthyrning och ekonomitjänster inom bolaget.
Vi har även utökat med försäljning av Pavo hästfoder och har en liten butik i Falkenberg.

Bolaget utgår från Falkenberg men levererar sina tjänster där det finns ett behov, ett fordon som hyrs rör sig ganska ofta över stora ytor vilket såklart är helt naturligt.

Vill ni hyra något av bolagets fordon så kontakta oss.
För kontaktuppgifter se Kontakt.